Trigger

Marshall Goldsmith schreef in 2015 het boek Triggers. Een boek dat me door de eenvoud en herkenbaarheid steeds weer raakt. Vanuit zijn dagelijkse praktijk heeft hij een simpele theorie bedacht. Hij zegt dat iets in...

De levensloop van de mens

Prof. Dr. Lievegoed schreef in 1976 dit boek voor de mens die zich de vraag stelt over de ontwikkeling van zijn leven, zijn gezin, zijn carrière, over...

Getting Things Done

David Allen heeft de basis van dit boek in 2001 geschreven en gaat over hoe je zelf doelen kunt stellen en die daarna kunt bereiken. De basis...