Ik sta even stil bij een aantal momenten waarin het deze week ging over emoties, frustraties en zelfs agressie. De meeste professionals om mij heen weten prima om te gaan met emoties en frustraties maar agressie vraagt meer. Tijdens mijn traditionele hardlooprondje luisterde ik naar een podcast waarin Ben Tiggelaar en Caroline Koetsenruijter over deze begrippen met elkaar in gesprek gingen.

Theoretische kader

Ze gebruikt in haar uitleg veel eigen voorbeelden maar ook de escalatieladder van Friedrich Gasl. Deze heeft een onderverdeling gemaakt in conflicten. Hij herkent als eerste een conflict als probleem. Dit kun je zelf nog oplossen. Vervolgens ziet hij conflicten als strijd. In dat geval moet je het oplossen door anderen erbij te betrekken (bijv. mediation). En tenslotte ziet hij conflicten als oorlog en daarbij heb je zeker advocaten/rechters nodig.

Voorbeeld van conflict als oorlog zien

Een passend voorbeeld is de wijze waarop Trump ieder conflict direct met de hoogste inzet als oorlog ziet. Gasl geeft aan dat als je hierin mee gaat dat je uiteindelijk beiden in de afgrond eindigt. Ik hoorde in een toespraak van Biden dat hij kiest voor het woord “united“ en al direct probeert terug te gaan naar het conflict als probleem dat samen moet worden opgelost. Dus: niet ontkennen, maar ook niet laten escaleren.

Voorbeeld van conflict als strijd

Ik mocht afgelopen week digitaal aanwezig zijn bij de Meesterproef ambassadeurs jeugd waarin één van de thema’s agressie was. Er werd gesproken over frustraties en agressie met voorbeelden die gaan over bedreigen en het verharden van standpunten. Emotie mag en frustratie kan. Daar zijn professionals voor opgeleid om daar mee om te gaan. Denk aan de fases van herkennen, erkennen en verkennen door vooral veel te luisteren, samen te vatten en door te vragen. Maar als agressie komt moet je duidelijk zijn en aan het gedrag consequenties verbinden. Voor dat laatste punt vroegen de kersverse ambassadeurs terecht onze aandacht.

Ik leer hier weer van dat het altijd goed is om kennis vanuit het verleden weer te gebruiken om het hier en nu te begrijpen. Ik hoorde iemand op radio zeggen dat je in deze tijden meer hebt aan een historicus dan aan een toekomstvoorspeller.