Ik sta even stil bij drie observaties over structurele veranderingen. Als eerste las deze week het verhaal over NL2025. Een groep van CEO’s die op persoonlijke titel ons land helpen om met duurzame groei en excellent onderwijs een vitale samenleving te realiseren. Vervolgens keek ik naar een interview in de serie van de nieuwe wereld met Jan Rotmans. Hij vraagt al jaren aandacht voor het anticiperen op een periode van chaos door de toenemende ongelijkheid, de ecologische ontwrichting en het niet meer goed functioneren van democratisch processen. Ten slotte kwam ik via een ander linkje weer terecht bij het essay van Kim Putter, waarin hij schrijft over de veenbrand in ons land. Hij daagt de politiek uit om niet meer de bestaande visie uit te leggen, maar om een nieuwe visie te ontwikkelen.

Is het toeval dat dit onderwerp nu mijn aandacht trekt?

Of komt het omdat ik vanuit de recente periode ook zelf meer nadenk over waar sta ik en wat wil ik bijdragen aan dit prachtige land. Ik vrees dat met de aankomende tijd van nieuwe verkiezingen in een aantal landen de discussie over een toekomstvisie niet gevoerd gaat worden. Het risico om te komen met een nieuwe visie is voor bestaande partijen met bestaande visies te groot.

En wat nu?

De genoemde initiatieven zeggen in hun analyses dat de ecologische, democratische en economische ontwikkelingen elkaar versterken. En dat alleen een integrale, haast holistische, aanpak werkt. Ze schetsen dat we ons moeten voorbereiden op een periode van instabiliteit. Uit de chaos zal daarna een nieuwe orde ontstaan. Alle drie waarschuwen dat een grote groep medemensen beschermd moet worden omdat deze niet zelfstandig deze periode kunnen overbruggen. Ik vind dat een goed georganiseerde overheid in ons rijke en beschaafde land deze beschermingsrol in ieder geval op moet pakken.

Het is voor mij inspirerend om dit soort verhalen te lezen. Het geeft voor mij een routekaart en zicht op mijn eigen plek en mijn rol in het grotere verhaal. Welke rol kan ik met mijn talenten vervullen in dit scenario? Meebouwen aan de vernieuwing en/of zorgen dat de effecten van de chaos dragelijk zijn voor iedereen? Het is in ieder geval een mooi reflectievraag voor de komende vakantieperiode!