André de Waal heeft in 2013 wat mij betreft een klassieker geschreven over excellent presteren. In het boek “Hoe bouw je een High Performance Organisatie (HPO)” beschrijft hij een conceptueel en wetenschappelijk structuur die hij sinds 2007 over de gehele wereld heeft getoetst en die leiders kunnen gebruiken om hun organisatie op een duurzame manier te verbeteren.

De kern is simpel. De leiding moet zich op een gedisciplineerde manier richten op wat echt van belang is voor de organisatie. De structuur gaat in op vijf gebieden.

  • De kwaliteit van het management
  • De openheid en actiegerichtheid
  • De lange termijn gerichtheid
  • Continue verbeteren en vernieuwen
  • De kwaliteit van medewerkers.

Ik heb het geluk om met André te mogen samenwerken en door hem geïnspireerd te worden en samen na te denken over de achtergronden en toepasbaarheid van zijn concepten. Vooral de wetenschappelijke toetsing en de steeds groter worden database die alle bedrijven inbrengen die deze werkwijze zijn gaan volgen bevestigen mij dat dit geen hype is maar een methodiek die nog lang zal blijven bestaan. Wil je verder geïnspireerd worden kijk dan op http://www.highperformanceorganization.org