Leidinggeven aan jezelf is…

.. in het hier en nu in balans zijn.

Richt een thuisbasis in met rituelen voor vaste meditatie- en reflectiemomenten

Een eigen thuisbasis is voor veel mensen een plekje of kamer thuis waarin op dat moment anderen geen toegang hebben. Om snel in de juiste stemming te komen kan het licht wordt gedimd, een herkenbare muziek op worden gezet en/of een bepaalde geur verspreid worden. Daarnaast is het advies om er voor te zorgen dat er op dit plek weinig afleiding is. Dus geen volle of rommelige omgeving. Het moet ook klaar staan en geen 10 minuten actie vragen om te starten.
Creëer ook een eigen ritueel. Een volgorde van een aantal handelingen die je dagelijks herhaalt. Hierover is bijvoorbeeld het boek Miracle Morning van Hal Erod waarin hij 6 stappen gebruikt in zijn voorbeeld ritueel. Ga echter niet al aan het werk met allerlei inhoudelijke zaken die de betreffende dag gaan spelen. Het gaat juist om de rust en de ontspanning om de dag optimaal te beginnen.
Rondom meditatie zijn er verschillende vormen mogelijk. Wel kan ik aangeven dat er ter ondersteuning veel gratis app’s zijn die je daarbij kunnen helpen. Ik noem een voorbeeld (insight timer)waarbij je zowel ongesproken ondersteuning als veel thematische ondersteuning kunt gebruiken bij je meditatie.
Het goed reflecteren en dit in structuur zetten en houden vraagt continue aandacht. Soms is een dagreview nodig, maar een weekreview is wat mij betreft onmisbaar. Los nog van de voor mij goed werkende maand en jaarreview (voor meer langere termijn observaties). Ik zelf volg daarbij al jaren de uitleg en werkwijze van David Allen. Daarnaast kan reflectie plaatsvinden door terugkijken op ontvangen feedback of adviezen uit intervisie of supervisie. Een tip is om enkele mensen in je nabijheid te zoeken waarmee je kunt afspreken dat ze aan de bel trekken als je bepaalt gedrag gaat vertonen

Gun je zelf goede voeding, voldoende slaap en lichamelijke ontspanning

Goede voeding spreekt voor zich maar is ingewikkelder dan je denkt. Drink voldoende vocht (2 liter op een dag), eet gevarieerd en stel voor je zelf vast of je genoeg energie hebt over de gehele dag heen. Zelf tijdelijk energie creëren via koffie, alcohol of wat dan ook is geen oplossing. Een mooi website om meer hier over te lezen is de Thuisarts.
In de periode van slaap starten je hersenen met het opschonen van alle input. Data wordt gestructureerd, weggegooid e.d. Daarnaast rust het lichaam uit. Te weinig slaap geeft je een vol hoofd. Stop ruim twee uur voor je slaap met intensieve dingen. Lees over de werking en tips van de hersenen deze website eens.
Zoek op je eigen manier naar een sport of bezigheid voor ontspanning. Echte ontspanning gaat niet altijd samen met de wil om een bepaald doel (tijd, afstand) te willen halen of te willen winnen in een sport. Veel mensen hebben baat bij een teamsport ook voor het sociale contact. Daarnaast zijn een of meer vaste momenten in de week slim om een routine op te bouwen en het vol te houden.
Zorgen voor goede voeding is ook zorgen dat je mentaal en cognitief zorgt voor nieuwe energie, ideeën en creativiteit.

Wees op afstand betrokken zodat je volgende stap op de gewenste manier mogelijk is

Een van de statements die ik heb onthouden vanuit een leiderschapstraining is het begrip ” Detached involvement”. Iedereen heeft gevoelens en emoties. Op het moment dat je je bewust bent van je emoties, en jezelf toestaat zonder oordeel of poging de uitkomst te bevloeien kan luisteren dan ben je op afstand betrokken.  Dat is niet eenvoud om te doen maar je blijft uit de hectiek van het moment en je kunt toch deelnemen en observeren tegelijk. Wat kan helpen is om:

  • zaken niet persoonlijk aan te trekken
  • niet aan veronderstellingen te doen
  • zo weinig mogelijk te oordelen
  • los te laten dat je in controle wilt blijven over de situatie
  • gepassioneerd te zijn over zowel positieve als negatieve ervaringen

Ik heb er nog niet veel achtergrond informatie over kunnen vinden. Maar kijk bijvoorbeeld eens op deze website

Doe één ding tegelijk door op tijd te starten en te stoppen

In de huidige digitale wereld staan we continue aan. Vanuit allerlei media (mail, Facebook, Twitter, telefoon, agenda) komen de hele dag signalen die direct om aandacht vragen. Mijn ervaring is dat je zelf in regie moet blijven door wie of wat je je wil of niet wil laten storen of afleiden. De kern is om één ding tegelijk en goed te doen. Dat betekent dus dat je vooraf bepaalt wat je gaat doen. Liefst niet meer dan drie dingen op een dag. Zorg dat je deze goed hebt voorbereid en dat je er op tijd de aandacht voor hebt. Wees ruim op tijd. Heb voor je zelf helder wat je wilt bereiken en schat in hoe een bepaalde sessie kan gaan verlopen. Als je invloed hebt op de eindtijd bewaak deze. Hiermee hou je het proces scherp maar voorkom je ook dat jij maar ook je deelnemers zich niet op tijd kunnen voorbereiden op de volgende bijeenkomst. Hierbij hoort ook het afsluiten van de sessie. Dus na afloop  kort voor je zelf samenvatten, kleine acties gelijk uitzetten en andere zaken opnemen in referentie/to do lijst. Indien nodig ook nog even nazorg verlenen voor een bepaalde collega/deelnemer als dat nodig is. Op de website van adjustintime zie hier zeer veel voorbeelden en tips.  

… authentiek zijn.

Doe wat je zegt en zeg wat je doet

In management taal wordt wel gezegd “walk the talk” of “practice what you preach”. Lijkt een open deur maar dit vraagt veel bewuste aandacht. De geloofwaardigheid die opgebouwd is kan ook snel weer verloren gaan. Zorg dat je helder hebt naar welke basisprincipes je wilt handelen. Bijvoorbeeld “Ik praat niet over mensen als ze er niet bij zijn; als je dat per ongeluk wel een keer doet is de afspraak met jezelf dat je dat dezelfde dag ook aan de ander vertelt”  Communiceer dus alleen die zaken die jezelf ook naleeft. En ben je bewust dat alles wat je doet je ook moet kunnen uitleggen. Soms kun je dus beter even niets zeggen. Voorkom dat je alleen een bepaalde situatie en een rol gaat spelen. Je moet zowel privé-, als in werksituaties of in andere hoedanigheid steeds vanuit je dezelfde principes handelen. In de huidige open communicatie wereld zijn er immers geen grenzen tussen werelden waarin je leeft.

Gun jezelf de kennis en ervaring om besluiten te nemen die passen bij je eigen principes.

Om je eigen principes steeds te verfijnen en je er aan te houden is aandacht nodig. Deze aandacht ontstaat als er tijd genomen wordt om steeds nieuwe kennis en inzichten op te doen. Door bijvoorbeeld te lezen, in gesprek te gaan een goede lezing of opleiding te volgen. Door specifiek bij dit soort activiteiten na te denken wat dit voor je eigen handelen betekent wordt je bewuster van je handelen. Maar ben je mogelijk ook in staat jezelf te trainen om nog beter je eigen principes te volgen. Te leren van aansprekende voorbeelden geef je ook een nieuw referentiekader.

Wees je bewust van je emotionele energie en zorg dat je niet verdwaalt in je eigen emotie

In rust en regelmaat is het voor een beetje geoefende leider niet zo moeilijk zich aan zijn principes te houden. Het wordt anders als de druk en spanning oploopt. Of als je niet zo lekker in je energie zit. Het bewust zijn dat je dan even terug naar jezelf moet en weer in balans moet komen kun je leren. Het snel en kordaat beslissen geeft soms in het moment een goed gevoel maar vraagt soms later veel herstel werk. Vertaalt naar hersenactiviteit vraagt dit een beheersing van je limbische systeem (plaats van gevoel, emotie) waardoor de tijd ontstaat om vanuit je neocortex (wel overwogen vanuit kennis en ervaring) de reageren.

Streef naar onafhankelijkheid zodat je altijd de keuze hebt om dicht bij jezelf te blijven

Het streven naar financiële en maatschappelijke onafhankelijk is een niet te onderschatten factor. Kun je je veroorloven om ergens principieel nee tegen te zeggen als je geen stabiele financiële situatie hebt. De pyramide van Maslow staat veiligheid en zekerheid als basis en komt erkenning en zelfactualisatie later. Daarnaast kan de maatschappelijke druk vanuit je netwerk, familie of andere omstandigheden ook behoorlijke druk uit oefenen om een bepaald ongewenst standpunt in te nemen. Het goed om jezelf daar bewust van te zijn. Het vraagt moed om deze druk te negeren en zelfstandig steeds op basis van je eigen principes besluiten te nemen.

… weten waar je staat in de reis van je leven.

Wees trots op je eigen verhaal en weet waar je staat in de reis van je leven.

Als je weet waar je staat in de reis van leven heb je de mogelijkheid om deze reis te beïnvloeden. De theorie van de reis van held van Joseph Campbell laat zien dat je als mens steeds door bepaalde fases van ontwikkeling heen gaat. Daarbij heb je de keuze om de hele cyclus van de reis af te maken (en de verdieping te zoeken) of tussen door af te slaan of oproepen te negeren. Door terug te gaan in je eigen geschiedenis kun je hele verhaallijnen analyseren. Daarnaast heb je ook zelf de mogelijkheid om de toekomst voor jezelf wat tastbaarder te maken. Ieder verhaal is goed als je er maar weer van leert en je de volgende keer bewust bent opbouw of welke afslag je wilt volgen. Op deze wijze geef je vorm en vertrouwen aan je eigen ontwikkeling. En kun je deze ook als persoonlijk referentiepunt voor anderen gebruiken.

Vind de juiste gidsen die je helpen op koers te blijven

Niemand kan het alleen! In de reis die je door maakt hebt je mentoren nodig die helpen. Maar ook voorbeeldfiguren die je inspireren om je eigen held te worden. Kijk hier voor een aantal van mijn inspiratiebronnen. Kijk voor je zelf ook een terug wie in het verleden je helden en gidsen waren. Ook is het goed om voor jezelf steeds vast te houden bij wie je op dit moment terecht kan. Andersom kun je ook vertrouwelingen vragen om je ongevraagd van advies te voorzien. Alarmbellen in je omgeving kunnen zeer waardevol zijn in tijden van stress of drukte.

Wees je bewust van je eigen talenten en onvolkomenheden

Als je een bepaalt doel wilt bereiken heb je ook eigen vaardigheden en talenten nodig. Het is goed om bij jezelf te onderzoeken (bijv. via een talent assessment) wat je talenten zijn. Dromen dat je een groot toneelspeler wordt terwijl je er geen talent voor hebt is mogelijk geen goede keuze. Het brein van de mens is in staat om door oefening veel dingen te automatiseren. Deze ontwikkelingsmogelijkheid wordt neoplasticiteit genoemd en is in tegen stelling tot dat wat we dachten je gehele leven actief en inzetbaar. Maar soms is het belangrijker dat je vooral bewust bent wat je onvolkomenheden zijn. Deze moet je dan accepteren en weg organiseren (hulp bij vragen).

Je eigen ontwikkeling gaat cyclisch en niet in een rechte lijn

Net als in de natuur heeft ook onze eigen ontwikkeling te maken met cycli. Zoals bijvoorbeeld de jaargetijden of de 7-jaarcycli van prof dr. Lievegoed. Pas je eigen activiteiten en doelen aan op basis van de cycli waarin je zit. Vaak heeft haast maken, in een fase van rust en stilte, geen zin en levert dat alleen frustraties op. We kunnen veel leren van de seizoenen. Ook dat er elk jaar weer een nieuwe kans is om op te bloeien, de genieten en weer te reflecteren. Vaak merk je dat een bepaalde activiteit van zelf gaat als in een flow. Dat betekent dat het precies pas in de fase waarin je je bevindt