Prof. Dr. Lievegoed schreef in 1976 dit boek voor de mens die zich de vraag stelt over de ontwikkeling van zijn leven, zijn gezin, zijn carrière, over zijn successen en frustraties. In zijn actieve leven was hij o.a. psychiater, pedagoog, organisatiedeskundige en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de antroposofische beweging in Nederland. Hij schreef 12 boeken en overleed in 1992. In dit boek heeft hij de door Rudolf Steiner gehanteerde indeling van 10 zevenjaarsperiodes uitgewerkt waarbij iedere levensperiode haar eigen zin en taak heeft. Deze te vinden en zich daarin te schikken is een der belangrijkste problemen van de aanpassing aan het leven. Ik lees dit boek elke vier/ vijf jaar weer opnieuw en wordt steeds weer verrast door de actualiteit. Mijn eigen levensloop heb ik uitgetekend en past tot op heden, binnen bandbreedte, volledig binnen de beschrijving van het boek (link naar boekwinkel).