Emotie, frustratie of agressie

Ik sta even stil bij een aantal momenten waarin het deze week ging over emoties, frustraties en zelfs agressie. De meeste professionals om mij heen weten prima om te gaan met emoties en frustraties maar agressie vraagt meer. Tijdens mijn traditionele hardlooprondje luisterde ik naar...

Eigenwijs of egoïstisch

Ik sta even stil bij een ingezonden brief met de titel: “Mark, eigenwijze kinderen blieven juíst strenge regels” in de Volkskrant van afgelopen zaterdag.  De briefschrijfster (wonend in Australië) doet een observatie dat de grens tussen de eigenwijze Nederlander en de egoïstisch Nederlander wel...

Los van principes!

Ik sta opnieuw stil bij het sturen op basis van principes. In mijn observatie van 23 mei gaf ik een beschouwing op een overheid die de COVID19-crisis nog vanuit principes stuurde en op het risico van het creëren van meer regels als gevolg daarvan....

Bubbels

Ik sta even stil bij twee observaties van afgelopen week waarbij wat mij betreft groepen mensen in een bubbel zitten. Het woord bubbel wordt op dit moment niet meer in de letterlijke zin van opborrelende lucht- of gasbel in een vloeistof gebruikt. Maar steeds meer...

Nog even zomer

Ik sta even stil bij het laatste fase van deze zomer. De Tour de France, die normaal de zomerstart begeleid, zal de komende drie weken de zomer uitzwaaien. Hopelijk wordt dat, net als de afgelopen jaren, begeleid door een mooie nazomer. Ik geniet nu al...

Pauze

Ik sta even stil. Het is pauze tussen twee delen van het jaar. Voor mij is het tijd voor een onderbreking. Even tot rust te komen en daarna weer fris de draad op te pakken. Ten opzichte van vroeger ben ik veel alerter op hoe...

Cappuccino

Ik sta even stil bij een geluksmoment bij Donato in Den Haag. Het toeval bracht me vrijdagochtend in de zon op een klein terrasje van deze Italiaanse Bistro. Ik waande me door de complete ambiance even in Milaan op vakantie. De tijd stond even stil.

...

Zwijgen is hard werken

Ik sta even stil bij het feit dat ik mensen deze week bewust zag zwijgen. Zo roemde Elma Drayer in de Volkskrant het zwijgen over haar privéleven van zomergast en strafrechtadvocaat Inez Weski. In de New York Times ging het deze week weer over de...

Te vroeg oordelen

Ik sta even stil bij (te) vroeg oordelen.  Dit doet zich voor als de weging van feiten en observaties nog niet afgerond is en er toch een mening gevormd is. Onze hersenen nemen dan de snelste en bekendste route om in de brei van informatie...

Het grotere verhaal

Ik sta even stil bij drie observaties over structurele veranderingen. Als eerste las deze week het verhaal over NL2025. Een groep van CEO’s die op persoonlijke titel ons land helpen om met duurzame groei en excellent onderwijs een vitale samenleving te realiseren. Vervolgens keek...

Het goede nieuws

Ik sta even stil bij de wijze waarop de Minister President antwoord gaf op een vraag van de oppositie om de 1,5 meter afstand buiten los te laten. Het betreffende kamerlid had een aantal populistische voorbeelden die eindigden met het politieke frame van de 1,5...

Terug

Ik sta even stil bij de beelden van het omvertrekken van standbeelden. Zoals Casper Thomas in Financieel Dagblad schrijft: Als standbeelden omgaan, is er een nieuwe tijd op komst.  Daarbij gaat het mij niet in eerste instantie om die standbeelden maar om de diepere...

Quid pro quo

Ik sta even stil bij het begrip “voor wat hoort wat” wat ik deze week een aantal keren tegen kwam in het nieuws. Bijv de ontslagbeperking bij corona-maatregelen koppelen aan een mogelijk pensioenakkoord. Het oorspronkelijke “quid pro quo” principe komt uit het latijn en werd...

Burger

Ik sta even stil bij de eerste contouren van de nieuwe koers van D’66 en bij een stuk van de filosoof Gabriel van den Brink dat op 31 mei in de Volkskrant stond. Beide stukken gaan over ons “burgers” van dit prachtige land. En...

Page 1 of 5

Archief