Principes

Ik sta even stil bij de oproep van twintig hoogleraren ondernemingsrecht. Ze pleiten in de discussie over wel of geen staatssteun aan bedrijven voor het wettelijk verankeren dat een onderneming zich moet gedragen als verantwoordelijk burger. Een idee dat overigens is overgewaaid uit Zuid Afrika....

Reputatie

Ik sta even stil bij een essay in het financiële dagblad van 16 mei jl. van Gloria Origgi (Italiaans filosoof). Ze houdt een pleidooi over de herwaardering van de aandacht voor reputatie. En geeft daarbij aan dat de tijd van “kennis is macht” voorbij is.

Wandelen

Ik sta even stil een essay met de titel “Zonder richting of doel” een vertaling van Hans Moerbeek uit Aeon in het Financieel Dagblad van 2 mei. Het volgende citaat uit het essay geeft een mooie samenvatting. “De kunst van het wandelen is dat het...

Zelfbeheersing

Ik sta even stil bij het woord zelfbeheersing. In het NRC van zaterdag 25 april geeft Van Tongeren aan dat er maar een manier is je zelf beter te beheersen en dat is eindeloos oefenen. En tijdens dat oefenen kijken naar voorbeelden van mensen die het...

Angst overwinnen

In de vele jaren waarin in leiding mag geven aan en toezicht mag houden op organisaties in ontwikkeling heb ik veel fouten en goede dingen geprobeerd. Vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid om te blijven leren en analyseren heb veel boeken gelezen, trainingen en opleidingen gevolgd en ook...

Het handelen

De afgelopen periode ben ik veel bezig geweest om zelf in balans te blijven. Dat gaf weinig tijd voor echte observaties. Niet dat ik niet heel veel heb waargenomen maar omdat de rust ontbrak om het juiste perspectief te vinden. Ik heb de afgelopen dagen weer...

Verzet

Ik sta even stil bij een column van Ronald van der Vorst in het financiële dagblad van 18 januari 2020 met de titel “Verzet”.  Hij schets een aantal voorbeelden van verzet maar eigenlijk gaat het over het al om bekende thema: “verbeter de wereld; begin...

Rotterdam

Ik sta even stil bij het overlijden van Jules Deelder. In een prachtig in memoriam in de Volkskrant staat dat met zijn overlijden een stijl icoon in Nederland verdwijnt. Hij past niet in een hokje maar heeft een eigen hokje. Ik heb hem een aantal keren...

Mind your business

Ik sta even stil bij de tekst op bijgaande poster. Deze hangt overal in de Londense Metro. De commerciële boodschap staat voor de oproep” being open to new opportunities and connected to a wider network is critical for business”. Een mooi manier om als internationale bank iets...

Aan of Uit?

Ik sta even stil bij een moment van bezinning. De afgelopen dagen mocht ik in het buitenland zijn voor ontspanning. Alle dagelijkse dingen achter je laten en de tijd loslaten. Ik moest echt alert zijn om wat minder hard te lopen. Niet mijn telefoon te controleren....

Eigenaarschap

Ik sta even stil bij het begrip “eigenaarschap”. Het valt me op dat het begrip vaker wordt gebruikt in krantenkoppen en in het politieke debat. Maar ook omgekeerd dat iedereen roept: ”dat moet anders” maar niemand het ook daadwerkelijk (zelf) gaat doen. 

Eigenaarschap nemen is...

Over tijd over

Ik sta even stil bij gesprekken en artikelen die over het begrip “tijd” gaan. Zo las ik in 360 magazine een verhaal over bewoners van Sommarøy (Noorwegen) over het leven zonder tijd. Had ik meerdere gesprekken rondom agendabeheer waarbij mijn gesprekspartners bezig waren met bespaarde tijd...

Ruimte en plaats

Ik sta even stil bij het interview van Peter Giesen met Geert Mak over zijn nieuwe boek “Terug in Europa”. Een van de opvallenste zaken in het interview betreft de verwijzing naar uitspraken van de franse filosoof Michel de Certau. Het gaat over het theoretische onderscheid...

Positiviteit in Den Haag

Ik sta even stil bij het opiniestuk van Ariejan Korteweg die Paul ’t Hart spreekt over de angst die weg moet uit de ambtenarentorens in de Volkskrant van 2 november. Paul is hoogleraar bestuurskunde en komt als adviseur op veel ministeries. De wijzigende staat van de...

Page 2 of 5

Archief