Inclusie is 3x mee…

Ik sta even stil bij het begrip inclusie. Een woord dat voor mij een tijdje weg was zie ik ineens weer opduiken in combinatie met diversiteit. Jitske Kramer, antropoloog, schrijft er boeken over en ik heb deze week ervaren dat ze er ook op een inspirerende...

Inclusief kapitaal

Ik sta even stil bij een boekenanalyse in het financieel dagblad van 15 juni 2019. Vooraanstaande kapitalisten beschrijven ieder vanuit eigen achtergrond dat het traditionele economisch model vastloopt in een spiraal van toenemende inkomensongelijkheid, welvaart en kansen. De daaruit volgende sociale en politieke tegenstellingen zijn onwenselijk...

Voor-of-tegensamenleving

Ik sta even stil bij de “voor-of-tegensamenleving” welke op 8 juni 2019 in een opinieartikel van Kim Putters in het Financieel Dagblad wordt beschreven. De herkenning van de publieke opinie om ergens vóór of tegen te zijn is groot bij mij. Hij noemt een aantal voorbeelden...

Cultuur verbind?

Ik sta even stil bij een opinie in het Financieel Dagblad van 4 mei 2019. Daarin wordt aan de hand van een boek van Joe Zammit-Lucia ingegaan op het thema over wat ons nog kan binden nu religie, etniciteit, geografie en gedeelde culturele normen steeds zwakker...

Leren = Nieuwsgierigheid

Ik sta even stil bij een wat oudere publicatie van de Telder Stichting uit 2016. In deze publicatie worden de begrippen leven, werken en leren vertaalt naar respectievelijk betrokkenheid, ondernemend en nieuwsgierigheid. Het vertalen van leren in nieuwsgierigheid naar kennis, naar vaardigheden of naar het ontplooien...

Voor- of nazorg?

Ik sta even stil bij een observatie die ik deed in mijn wekelijkse terugblik op mijn uitgevoerde activiteiten. Dit had indirect te maken met het lezen van een oude kolom van Frank Kalshoven uit 2016 in de Volkskrant over de voorzorg- of nazorgeconomie. Hij geeft in...

And black started

Ik sta even stil bij de actie "Move for Equality" van de schaakgrootmeesters Magnus Carlsen en Anish Giri. In het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie hebben ze een actie gestart waarbij niet wit maar zwart start in de schaakpartij. In de schaaksport...

Verbinding en politiek

Afgelopen dagen heb ik stil gestaan bij wat er in onze politieke stelsel weer gebeurd. Ik sta achter de democratische principes en als veel mensen stemmen op een partij of persoon dan is dat een directe manier van volksvertegenwoordiging. Ik denk regelmatig na of ik iets...

Cyclische tijd

In het financiële dagblad van 9 maart 2019 stond een essay (vertaling The Guardian) met de titel "Kijk eens anders naar de tijd". In het verleden werd de tijd vaak gezien als een cyclisch verschijnsel. De gedachte was dat het verleden ook de toekomst is, de...

Samen leven

Ik las in een interview in het Financieel Dagblad van 23 februari 2019 met Kim Putters (directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau) dat wij alléén in de Nederlandse taal het samengestelde woord “samenleven” kennen. Hij gunt de Tweede Kamer en de samenleving meer dialoog en...

De reis van de held

Ik kom steeds weer op het thema van helden terug. Waarom is iemand een held? Of eigenlijk wanneer is iemand mijn held? Als we over helden praten of lezen merk ik dat het goed is voor mezelf om vast te stellen wat een held is....

Stilte in tijd van lawaai

Ik heb me voorgenomen om na de retraite in Frankrijk meer te gaan lezen over spiritualiteit. Eigenlijk heb ik mezelf de opdracht gegeven om in boekwinkels met veel aandacht voor zingeving & spiritualiteit (bijv. de Wijze Kater in Utrecht) aan een medewerker te vragen een inspirerend boek voor...

Crisis communicatie

In december en januari sprak het Financieel Dagblad met bestuurders die te maken hebben met woedende reacties op hun beleid. Uit deze gesprekken komt duidelijk naar voren hoe moeilijk het is om te gaan met luidruchtige tegenstand tegen democratisch genomen beslissingen. De samenvattende adviezen zijn duidelijk...

Page 4 of 5

Archief