Ik sta even stil bij de beelden van het omvertrekken van standbeelden. Zoals Casper Thomas in Financieel Dagblad schrijft: Als standbeelden omgaan, is er een nieuwe tijd op komst.  Daarbij gaat het mij niet in eerste instantie om die standbeelden maar om de diepere betekenis.

Leren en niet oordelen over je verleden

Als je als bevolking, bedrijf of individuele terugkijkt naar je eigen verleden geeft dat inzicht over de reis die je hebt gemaakt. Waar kom ik vandaag en hoe is het zo gekomen? Een moment van reflectie vanuit het verleden op het heden. Ik vind het belangrijk dat een land, een organisatie of individuele zijn eigen verhaal kent.

Het verhaal van ons land is heel mooi en uitvoerig beschreven in het boek “Een bijzonder land” van Han van der Horst. Hij beschrijft met veel voorbeelden dat onze geschiedenis samengaat met het steeds ontwikkelen en beheersen van veelal geïmporteerde kennis die we dan anders toepassen. Denk bijvoorbeeld aan de kennis over windmolens die in Nederland kwam door terugkerende kruisvaarders of aan de oorsprong van onze universiteiten met kennis over de handel (Amsterdam) en staatsinrichting (Leiden). Daarom is en zal ons land altijd divers blijven en de thuisplaats zijn voor veel culturen. De geschiedenis heeft bewezen dat we het alleen niet kunnen.

Net zoals je niet moet oordelen over je eigen afkomst zou wat mij betreft een land dat ook niet moeten doen. Niet oordelen maar vooral reflecteren en leren van bepaalde tendensen en gemaakte keuzes. Juist de herinneringen via bijvoorbeeld standbeelden, muziek of andere cultuurvormen kan ons blijvend alert houden.

Een sprankeling van hoop

Ik zie dat het Amerika van nu ook reflecteert en leert en dat zittende leiders daar grote moeite mee hebben. Deze nieuwe stromingen starten in zo’n groot land vaak indirect via nieuwe muziek, andere cultuuruitingen en enkele nieuwe helden waartoe de massa zich voelt aangesproken. Het beeld van het knielende sporter is een mooi icoon als start van een nieuwe fase. Ik put hoop uit het feit dat deze stromingen veel sterker zijn dan de tijdelijke koersverschuivingen.

Voor mezelf was ik al bezig met het beschrijven van mijn reis en mijn eigen (stand)beelden. Om leiding te geven aan mezelf is het belangrijk om te weten waar ik sta in de reis van mijn leven. Ik neem me voor dat maar eens versneld te gaan afronden.